Vietcaplink

Stock investment

Là công ty cổ phần đầu tư, Vietcaplink đặt đầu tư làm hoạt động trọng tâm với tư duy Quán Trend là nền tảng. Vietcaplink luôn coi đầu tư vào cổ phiếu là đầu tư vào một phần của Doanh nghiệp.

Chúng tôi tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp

Tư nhân top 1 Việt Nam, có tầm nhìn, sứ mệnh rõ ràng và dài hạn
Triển vọng kinh doanh hấp dẫn và bền vững
Được điều hành với Ban lãnh đạo trung thực, tài năng và có hoài bão
Tình hình tài chính và quản trị xuất sắc, minh bạch
Sản phẩm/dịch vụ chất lượng, có lợi thế cạnh tranh lâu dài
Có khả năng tạo ra các giá trị đột phá.

Chiến lược đầu tư của Vietcaplink

Dành tỷ trọng cao nắm giữ cổ phiếu

Chúng tôi tin tưởng kênh đầu tư cổ phiếu về dài hạn luôn vượt trội hơn kênh trái phiếu, thị trường vàng và ngoại hối cho dù thị trường chứng khoán có trải qua nhiều lần điều chỉnh.

Sử dụng tối thiểu 80% NAV

Để nắm các doanh nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp đó. Phần còn lại chúng tôi sẽ linh động đầu tư vào các nhóm đặc biệt, các doanh nghiệp chu kỳ, các doanh nghiệp gặp khó khăn lớn sau đó hồi phục…

Duy trì nợ vay thấp

Duy trì không nợ vay hoặc nợ vay thấp giúp nhanh chóng mua vào các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Hiệu suất đầu tư của Vietcaplink

We understand the value of smart and sustainable investing.

With experience and reputation in the financial field, Vietcaplink is committed to bringing the most unique, reliable and effective investment solutions to you.

Please contact us for a free consultation

Leave your information for a free consultation by Vietcaplink.

notify_form_success
notify_form_error