Vietcaplink

Business investment

Dịch vụ đầu tư của công ty Vietcaplink là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp, nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc phát triển, mở rộng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Tìm kiếm doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Vietcaplink không chỉ tập trung vào đầu tư chứng khoán mà còn đa dạng hóa kênh đầu tư bằng đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết và hỗ trợ chúng trong nhiều khía cạnh khác nhau như quản trị tài chính, vận hành và kinh doanh.

Hiện tại, công ty sở hữu một công ty liên kết về dịch vụ tài chính và có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực phi tài chính hoặc tiềm năng phù hợp với nguồn vốn hiện có. Các đối tác quan tâm đến mua/bán doanh nghiệp có thể liên hệ với Vietcaplink để thảo thuận và tiến hành đầu tư dài hạn sau khi thống nhất ý chí giữa các bên.

Tiêu chí chọn lựa doanh nghiệp của Vietcaplink

Doanh nghiệp chưa niêm yết và có tiềm năng
Có yếu tố có thể đột phá về sản phẩm, dịch vụ trong tương lai.
Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và có tầm nhìn
Minh bạch về tài chính

Vietcaplink đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp

Quản trị tài chính

Quản trị tài chính là một khía cạnh vô cùng quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp bền vững và thành công. Vietcaplink thu thập, phân tích và quản lý thông tin tài chính để đưa ra các quyết định chiến lược có tính toán và định hướng đúng đắn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các yếu tố quan trọng trong quản trị tài chính sau: Lập kế hoạch tài chính; Quản lý vốn; Kiểm soát tài chính; Đầu tư và phân bổ tài sản; Dự phòng tài chính.

Quản trị Vận hành

Chúng tôi tập trung vào quản lý các quy trình nội bộ và tối đa hóa sự hiệu quả, công việc này đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và bền vững. Công việc quản trị Vận hành Doanh nghiệp bao gồm: Tối Ưu Hóa Quy Trình; Quản Lý Hiệu Quả Nhân Sự; Điều Hành Hệ Thống Công Nghệ; Đảm Bảo Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý…

Kinh doanh

Công ty hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và tìm kiếm cơ hội mới. Bằng việc nắm bắt thị trường mục tiêu và đánh giá tiềm năng, Vietcaplink giúp doanh nghiệp mở rộng dự án hoặc mở rộng doanh nghiệp một cách hiệu quả.

We understand the value of smart and sustainable investing.

With experience and reputation in the financial field, Vietcaplink is committed to bringing the most unique, reliable and effective investment solutions to you.

Please contact us for a free consultation

Leave your information for a free consultation by Vietcaplink.

notify_form_success
notify_form_error