VIETCAPLINK_ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
01 Mon

VIETCAPLINK_ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 Vừa qua ngày 31/07/2022, Công ty Cổ phần Vietcaplink đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

                                 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tại Đại hội, Vietcaplink đã trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận 2021và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ 2022, Thông qua mô hình tổ chức công ty, Thông qua Kế hoạch Kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022, Thông qua Điều lệ Công ty và nhận được sự đồng tình cao của các Cổ đông tham dự.

Qua báo cáo kiểm toán năm 2021 doanh thu của Vietcaplink đạt 22,6 tỷ VNĐ (tăng 2.364%) so với năm 2020, lợi nhuận đạt 8,2 tỷ VNĐ (tăng 2.252%) so với năm 2020.

                     Ông Tạ Thanh Thao - Trình bày Báo cáo KQKD của Công ty năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ: Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10% (tương đương tỷ lệ 10:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm).

                                   Trình bày hành trình tăng Vốn điều lệ của Công ty

Mô hình tổ chức công ty đảm bảo tách bạch các vị trí, hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên biệt và không kiêm nhiệm.

                                                  Mô hình tổ chức Công ty

Năm 2022 là giai đoạn kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự làm đòn bẩy cho năm 2023 để đưa công ty bước vào giai đoạn bùng nổ và bứt phá!

Mục tiêu 2025 đến năm 2030: 500 khách hàng VIP, 5000 tỷ tài sản quản lý, đồng hành cùng 10 doanh nghiệp niêm yết, 5 công ty con (hoặc công ty liên kết).

                                   Cổ đông và đội ngũ Công ty Cổ phần Vietcaplink

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

                                            Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

                                                   Cổ đông đặt câu hỏi cho HĐQT

                     Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT giải đáp thắc mắc Cổ đông

                                                  ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu 

                                      Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietcaplink

                                    Ông Bùi Mạnh Linh đại diện HĐQT phát biểu

                                     Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vietcaplink

                                  Ông Tạ Trung Bắc đại diện Ban kiểm soát phát biểu

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Vietcaplink trở thành điểm tựa tài chính Đồng hành - Chính trực - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Bền vững!

Vietcaplink - Kết nối nguồn lực!

---------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK
Hotline: 090 412 1661
Website: https://vietcaplink.vn
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 8, tòa Thăng Long Tower số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng bởi Vietcaplink