CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA VIETCAPLINK
15 Tue

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA VIETCAPLINK

Vietcaplink luôn coi đầu tư vào từng cổ phiếu là đầu tư vào một phần của doanh 

Doanh nghiệp chúng tôi hướng tới đầu tư:

 1. Triển vọng kinh tế hấp dẫn và bền vững.
 2. Điều hành bởi nhà quản lý trung thực.
 3. Giá cổ phiếu ở mức phù hợp với giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Khi nào chúng tôi bán cổ phiếu?

 • Vietcaplink bán cổ phiếu khi doanh nghiệp không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện kể trên.
 • Vietcaplink bán cổ phiếu vì muốn dành nguồn lực đầu tư cho cơ hội khác tốt hơn.

Chúng tôi phân loại doanh nghiệp theo các nhóm sau:

 • Doanh nghiệp tăng trưởng chậm: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận theo năm <5%. Các doanh nghiệp này phù hợp khi đầu tư khi có tỷ suất cổ tức lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.
 • Doanh nghiệp tăng vừa phải: Tốc tộ tăng trưởng lợi nhuận theo năm >5% và <15%. Các doanh nghiệp này thường là các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, gặp khó khó khăn cho sự tăng trưởng doanh thu, thị phần… Chúng tôi đầu tư vào nhóm khi định giá doanh nghiệp ở mức rất rẻ.
 • Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh: Tốc tộ tăng trưởng lợi nhuận theo năm >15%. Vietcaplink đầu tư vào nhóm này khi có cơ sở dự đoán được khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp chu kỳ: Là các doanh nghiệp có tình hình hoạt động kinh doanh biến động tăng giảm theo chu kỳ kinh tế. Chúng tôi đầu tư vào nhóm doanh nghiệp này dựa vào yếu tố chính là thời điểm kinh tế chuyển từ xấu thành tốt.
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn lớn sau đó hồi phục: Đây là các doanh nghiệp được thị trường lãng quên, giá cổ phiếu giảm sâu phản ảnh nội tại của doanh nghiệp xấu do: rủi ro phá sản, rủi ro kinh tế vĩ mô… Các doanh nghiệp này thường phải trải qua quá trình tái cơ cấu. Vietcaplink tham gia đầu tư khi nhận thấy giá cổ phiếu ở mức rẻ và doanh nghiệp không có nguy cơ phá sản, quá trình tái cơ cấu triển vọng.
 • Doanh nghiệp có tài sản lớn: Các doanh nghiệp có những tài sản ẩn chưa thể hiện giá trị chính xác trên báo cáo tài chính: Doanh nghiệp có bất động sản giá trị, hàng tồn kho, chứng khoán đầu tư có giá trị được hạch toán theo giá gốc, doanh nghiệp có giá trị khoản mục lợi thế thương mại lớn… Vietcaplink tham gia đầu tư khi nhận thấy các giá trị tài sản ẩn này sẽ có cơ hội được khai thác (bán bất động sản, hàng tồn kho, khoản mục đầu tư…) hoặc khi doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư chú ý đến giá trị tài sản ẩn.
 • Doanh nghiệp với các trường hợp đặc biệt: Vietcaplink tham gia đầu tư khi các sự kiện đặc biệt diễn ra (Mua bán sát nhập, doanh nghiệp bán vốn cho đối tác chiến lược, doanh nghiệp hết phân bổ chi phí khấu hao, doanh nghiệp hết phân bổ lợi thế thương mại… ).

 Cơ cấu tài khoản của Vietcaplink:

 • Chúng tôi sẽ dành tối thiểu 80% NAV để nắm giữ các doanh nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp đó. Phần còn lại chúng tôi có thể linh động đầu tư vào các cơ hội thuộc nhóm đặc biệt, các doanh nghiệp chu kỳ, các doanh nghiệp gặp khó khăn lớn sau đó hồi phục…
 • Chúng tôi duy trì tỷ lệ nợ vay thấp. Duy trì không nợ vay hoặc nợ vay thấp giúp nhanh chóng mua vào các cơ hội đầu tư hấp dẫn.
 • Chúng tôi không đầu tư vào các sản phẩm như chứng quyền, hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
 • Chúng tôi tin tưởng kênh đầu tư cổ phiếu về dài hạn luôn vượt trội hơn kênh trái phiếu, thị trường vàng và thị trường ngoại hối cho dù thị trường chứng khoán có trải qua nhiều lần điều chỉnh. Vietcaplink luôn dành tỷ trọng cao nắm giữ cổ phiếu dù với niềm tin vào sự phát triển của kinh tế đất nước.
Đăng bởi Vietcaplink