Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Thành viên HĐQT

Bùi Mạnh Linh

Bùi Mạnh Linh

Chủ tịch HĐQT

Tạ Thanh Thao

Tạ Thanh Thao

Thành viên HĐQT

Đỗ Tiến Dũng

Đỗ Tiến Dũng

Thành viên Ban Kiểm soát

Hoàng Việt Hà

Hoàng Việt Hà

Thành viên Ban Kiểm soát

Tạ Trung Bắc

Tạ Trung Bắc

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Trọng Phát

Nguyễn Trọng Phát

CFO

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

COO

Tạ Thanh Thao

Tạ Thanh Thao

CEO

Đội ngũ của Vietcaplink

Đội ngũ Vietcaplink với hơn 20 thành viên có chung tầm nhìn và khát vọng xây dựng một tổ chức đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư Việt Nam.