Đội ngũ của Vietcaplink

Tạ Thanh Thao

Tạ Thanh Thao

CEO

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

COO

Nguyễn Trọng Phát

Nguyễn Trọng Phát

CFO

Đội ngũ của Vietcaplink

Đội ngũ Vietcaplink với gần 20 thành viên có chung tầm nhìn và khát vọng xây dựng một tổ chức đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư Việt Nam.